Utbildning i Blekinge

Förutom grundskolor och gymnasier hittar man bland annat Blekinge Tekniska Högskola och Hyper Island i Blekinge. Utöver det finns flera möjligheter att läsa på Komvux, Folkhögskola eller ta enstaka kurser på exempelvis ABF eller Folkuniversitetet i Karlskrona. Via Vuxenutbildningen kan du välja att studera någon av alla yrkesutbildningar. Blekinge ligger i framkant när det gäller tekniska och digitala utbildningar.

Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) startade 1989 och är en internationellt känd högskola. Här kan man studera många olika program och kurser. Man hittar här utbildningar för till exempel civilingenjör, inom datavetenskap, digitala medier och fysisk planering. Skolan anses ha Sveriges bästa tekniska grundutbildning.

På BTH forskar man inom bland annat IT, teknik, industriell ekonomi med mera. Denna väl ansedda högskola ligger i topp internationellt på flera områden, bland annat inom system och-programvaruteknik. Här finns 45 professorer, 115 doktorander och cirka 10 utbildningar på forskarnivå och ett par av världens främsta forskare finns här. BTH har över 5000 studenter som studerar antingen i Karlskrona eller Karlshamn.

Hyper Island

Hyper Island

Hyper Island är unikt bland utbildningar då de använder sig av helt andra sätt att lära ut än de konventionella. Här studerar man digitala och interaktiva medier. Hyper Island startade 1996 i Karlskrona och är ett så kallat utbildningsbolag och här bedrivs utbildning; men alltså inte på det traditionella sättet. Inga föreläsare eller lärare i vanlig mening, inga tentor/prov, böcker eller annan litteratur – på Hyper Island är studierna projektbaserade och kan mer liknas vid hur man driver ett företag än en skola. Med andra ord ett perfekt sätt att förbereda sig inför framtiden. Detta sätt att utbilda sig börjar faktiskt få fäste runt om i världen då många anser att det klassiska sättet med en lärare längst fram och människor på rad som följer denne känns förlegat. Forskning talar om att man lär sig mycket bättre genom att göra och skapa, hitta egna vägar och vara kreativ, än att exempelvis lära sig massa utantill inför EN tentamen. Många glömmer det mesta de lärde sig direkt efter. Här har man istället kända föreläsare från hela världen som kan ett specifikt område och som inte jobbar på skolan permanent utan kommer tillfälligt när just det området eftersöks. Så Hyper Island är ett väldigt modernt lärosäte som efter starten i Karlskrona expanderat och öppnat i New York, London, Singapore, Manchester, Sâo Paulo och Stockholm.

Hyper Island går under benämningen Yrkeshögskola och det finns både kortare kurser och hela program. Sättet man arbetar på gör att man har en väletablerad och god kontakt med viktiga företag och studenterna som utbildat sig här är väldigt attraktiva på arbetsmarknaden. Man samarbetar mycket med eftertraktade företag under utbildningens gång och övergången för studenterna blir mycket lättare i och med att de redan är insatta i både företagen och hur man arbetar ute i verkliga livet. Hyper Island växer stadigt och nyligen startade nya program, vilket innebar att de har dubblat antalet studenter på kort tid. Denna typ av utbildning ligger onekligen i tiden och insatta förutspår att detta är framtidens sätt att driva skola.