Olika rekryteringsföretag i Blekinge

Blekinge är ett av Sveriges mest södra landskap, men även det allra minsta! Blekinge har varit ett fristående landskap sedan 1683. Området angränsar till Skåne och har en ganska lång kuststräcka längs Östersjön. Här hittar man den vackra staden Karlskrona. Det finns en del stora tätorter och områden där människor jobbar, men sedan många år tillbaka har länet problem med en ganska stor arbetslöshet. Detta är en följdeffekt av att näringslivet haft det kärvt under 1990-talet. Nu satsas det på utbildning för att höja kompetensen bland invånarna. Ungefär 2% av all arbetskraft kommer ifrån Jord- och skogsbruket, medan 8% ifrån åkermark. Fisket är gott i området och ungefär en tiondel av alla Sveriges yrkesfiskare verkar i Blekinge. Det finns en del stora företag som grundats eller som är verksamma på platsen, exempelvis Volvo, Ericsson och Abu Garcia.

För att få jobb i Blekinge finns det ett antal olika rekryteringsföretag att vända sig till. Det finns företag som hjälper andra företag att hitta rätt medarbetare, men också en del företag som arbetar med timanställd bemanningspersonal.

Ett av företagen som sysslar med bemanning är One Partner Group. Detta är ett företag som satsar på hållbarhet och riktar sig till arbetssökande och företag och parar ihop dessa. Företaget har en rekryteringsprocess som innefattar allt ifrån en behovsanalys och en presentation av slutkandidaterna. Rekryteringen ska genom One Partner Group bli effektiv och hålla en hög kvalitet. De använder en rad program för att rekryteringen skall bli objektiv och väl genomförd. Företaget har också en bemanningstjänst som hyr ut personal till korta eller längre perioder.

Ett annat rekryteringsföretag i Blekinge är Manpower. Detta är en hemsida där man kan finna jobb inom många olika sektioner. Här finner du jobb inom allt från restaurang- till IT-sektionen.

Adecco är ett annat företag som arbetar i Blekinge. Företaget jobbar främst med bemanningstjänster. På sin hemsida beskriver de hur de har konsulter på de flesta orter i området, inom många olika branscher. Deras mål är att arbete skall utföras med glädje och passion! Via deras hemsida är det enkelt att skriva upp sig om man letar personal eller arbete, och efter det är det bara att skicka in sitt CV och sina ansökningar så snart man hittar något intressant.

För de äldre

En annan aktör i området är Veteranpoolen. Veteranpoolen finns inom olika sektioner så som hem, trädgård, omsorg och hantverk. De anställda är pensionärer och är enligt företaget trygga och flexibla. Tillgängligheten är god och man kan välja mellan kontinuerlig eller enstaka tillfällen då man får hjälp. Tjänsterna de erbjuder är till för att underlätta vardagen för människor. Företaget är etablerat runt om i landet och ger de pensionärer som anställts en tillvaro som blir händelserik och givande.

För dig som skall söka jobb i Blekinge finns det många olika tjänster att vända dig till. Det lättaste är att skicka in dina uppgifter till ett av rekryteringsföretagen för att se ifall de har en roll de tror passar dig. Om du jobbar inom en specifik sektor är det möjligt att söka efter rekryteringstjänster som är riktade efter just din bransch, vilket kan ge en större valmöjlighet!