Naturliv i Blekinge

Landskapet Blekinge ligger i den sydöstra delen av Sverige. Ser man till de andra landskapen så är detta det näst minsta som existerar i hela Sverige efter ö landskapet Öland. Ser man dock till de landskap som ligger på fastlandet i Sverige så är Blekinge det minsta som finns. Invånarantalet ligger på strax under 160 000 stycken invånare, vilket är en rätt liten siffra. Ett annat namn som man kan ha för Blekinge är just “Sveriges trädgård” eftersom de har så fin natur och bra djurliv. Längs Blekinges kust så kan man även hitta dess skärgård och där kan man bland annat finna sälar. Det finns även en del olika naturreservat i Blekinge och man kan hitta olika naturliv i dem alla.

Naturen och vad som finns i den

Landskapet i Blekinge kan beskrivas med hjälp av tre olika trappsteg och då brukar man dela in landskapet i delarna efter norra delen, mellandelen och södra delen. I den norra delen så kan man finna mycket granskogar och går man sedan vidare till mellandelen så finns där mestadels ängar och lövskog som är lummig med mera. Den södra delen av landskapet är mestadels jordbruksmarker, mycket på grund av dess närhet till skärgården och Östersjön. På landskapets kust, alltså skärgården så finns det öar som har en hel den lövskog på sig. I vissa delar av landskapet så finns en del kuperat landskap och i dalarna av dessa kuperingar så kan man finna åar samt sjöar som har fina och mysiga stränder. Exempel på några av dessa åar är Lyckebyån samt Mörrumsån.

Ser man sedan till det djurliv som erbjuds i Blekinge så är det ett brett utbud som existerar. Exempelvis så finns det gott om lodjur. Det är dessutom relativt vanligt att åka iväg på vad som kallas för viltsafari. En vanlig tur som man brukar åka på viltsafari ligger i Eriksberg och då får man sig en tur i en terrängbil med fyrhjulsdrift samt mycket fönsterytor. När man väljer att åka dagsturen med vilt safarin så är det vanligt att se djur som mufflonfår, vildsvin, kronvilt, dovvilt, visenter, fåglar samt davidshjortar. Väljer man däremot att ta natt turen så kan man ha turen att se ännu fler djur utöver de redan nämnda. Exempel på dessa extra djur som är mer aktiva under nattetid är rävar, ugglor, fladdermöss samt minkar.

Befinner man sig istället på kusten i Blekinge så kan man få uppleva något så exotiskt som att simma med sälar. Den plats med den allra största chansen för att få uppleva detta är vid en ögrupp som kallas för Utklippan. Denna plats är nämligen hem till en otroligt stor sälkoloni som består av närmare 1 000 sälar.

En annat speciell insekt som man kan möta på i Blekinge är ekoxar. Dessa håller sig mestadels nära Tromtö i de lummiga bokskogarna. Denna insekt klassas som den allra största som finns i hela Europa och längden på den kan nå upp till lite över åtta centimeter. Insekten är dessutom det landskapsdjur som Blekinge har och är fridlyst.